So sánh MyXteam và Phần mềm quản lý dự án Faceworks

MyXteam có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Phần mềm quản lý dự án Faceworks có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh MyXteam và Phần mềm quản lý dự án Faceworks được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Phần mềm quản lý dự án Faceworks

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
3.500.000, VND/tháng
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Onpremise
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)

Phần mềm quản lý dự án Faceworks không có dữ liệu.

Chương trình đào tạo
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
11-50
51-200
2-10
Cá nhân
201-500
501-1000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Bất động sản
Thiết kế thi công
Xây dựng
Ngành khác

Danh mục

Danh mục chung
MyXteam và Phần mềm quản lý dự án Faceworks có chung danh mục Phần mềm Quản lý Dự án
Danh mục riêng
Phần mềm quản lý dự án Faceworks không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá MyXteam

CÁ NHÂN

0 VND/tháng


VIP 1

750.000 VND/tháng


VIP 2

1.500.000 VND/tháng


VIP 3

3.500.000 VND/tháng


Bảng giá Phần mềm quản lý dự án Faceworks
Phần mềm quản lý dự án Faceworks chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

MyXteam

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý dự án Faceworks

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

MyXteam

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý dự án Faceworks

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

MyXteam

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý dự án Faceworks

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

MyXteam

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý dự án Faceworks

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

MyXteam

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý dự án Faceworks

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

MyXteam

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý dự án Faceworks

0

0 đánh giá

Giá tiền

MyXteam

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý dự án Faceworks

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh MyXteam
1 of 1
Hình ảnh Phần mềm quản lý dự án Faceworks
1 of 6

Videos

Videos MyXteam
Videos Phần mềm quản lý dự án Faceworks

Tài liệu

Tài liệu MyXteam
MyXteam chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Phần mềm quản lý dự án Faceworks
Phần mềm quản lý dự án Faceworks chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.