So sánh Nhanh.vn web và ABITSTORE.VN

Nhanh.vn web có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. ABITSTORE.VN có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Nhanh.vn web và ABITSTORE.VN được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Nhanh.vn web

Xem chi tiết

ABITSTORE.VN

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
10.800.000, VND/5 năm
300.000, VND/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Mô hình triển khai

Nhanh.vn web không có dữ liệu.

Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
Cá nhân
2-10
11-50
51-200
51-200
Tất cả các quy mô
Cá nhân
11-50
2-10
Lĩnh vực
Bán lẻ
Ngành khác
Bán lẻ
Tất cả các ngành
Ngành khác

Danh mục

Danh mục chung
Nhanh.vn web và ABITSTORE.VN có chung danh mục Phần mềm thương mại điện tử (E-Commerce)
Danh mục riêng
Nhanh.vn web không có danh mục riêng
ABITSTORE.VN không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Nhanh.vn web

CƠ BẢN

3.600.000 VND/năm


TỐI ƯU

7.200.000 VND/3 năm


TIẾT KIỆM

10.800.000 VND/5 năm


Bảng giá ABITSTORE.VN

CÁ NHÂN

100.000 VND/Tháng


KHỞI NGHIỆP

200.000 VND/tháng


DOANH NGHIỆP

300.000 VND/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ABITSTORE.VN

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ABITSTORE.VN

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ABITSTORE.VN

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ABITSTORE.VN

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ABITSTORE.VN

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ABITSTORE.VN

0

0 đánh giá

Giá tiền

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ABITSTORE.VN

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Nhanh.vn web
Nhanh.vn web chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh ABITSTORE.VN
ABITSTORE.VN chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Nhanh.vn web
Nhanh.vn web chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos ABITSTORE.VN
ABITSTORE.VN chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu Nhanh.vn web
Nhanh.vn web chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu ABITSTORE.VN
ABITSTORE.VN chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.