So sánh Nhanh.vn web và LadiSales

Nhanh.vn web có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. LadiSales có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Nhanh.vn web và LadiSales được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Nhanh.vn web

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
10.800.000, VND/5 năm
0, Không giới hạn
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai

Nhanh.vn web không có dữ liệu.

Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Phiên bản miễn phí
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp

LadiSales không có dữ liệu.

Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online

LadiSales không có dữ liệu.

Quy mô nhân sự
Cá nhân
2-10
11-50
51-200
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực
Bán lẻ
Ngành khác
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Nhanh.vn web và LadiSales có chung danh mục Phần mềm thương mại điện tử (E-Commerce)
Danh mục riêng
Nhanh.vn web không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Nhanh.vn web

CƠ BẢN

3.600.000 VND/năm


TỐI ƯU

7.200.000 VND/3 năm


TIẾT KIỆM

10.800.000 VND/5 năm


Bảng giá LadiSales

Miễn phí

0 Không giới hạn


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

LadiSales

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

LadiSales

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

LadiSales

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

LadiSales

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

LadiSales

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

LadiSales

0

0 đánh giá

Giá tiền

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

LadiSales

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Nhanh.vn web
Nhanh.vn web chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh LadiSales
1 of 1

Videos

Videos Nhanh.vn web
Nhanh.vn web chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos LadiSales

Tài liệu

Tài liệu Nhanh.vn web
Nhanh.vn web chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu LadiSales
LadiSales chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.