So sánh Nhanh.vn web và ShopBase

Nhanh.vn web có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. ShopBase có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Nhanh.vn web và ShopBase được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Nhanh.vn web

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
10.800.000, VND/5 năm
249$, tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai

Nhanh.vn web không có dữ liệu.

Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Dùng thử miễn phí
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Quy mô nhân sự
Cá nhân
2-10
11-50
51-200
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực
Bán lẻ
Ngành khác
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Nhanh.vn web và ShopBase có chung danh mục Phần mềm thương mại điện tử (E-Commerce)
Danh mục riêng
Nhanh.vn web không có danh mục riêng
ShopBase không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Nhanh.vn web

CƠ BẢN

3.600.000 VND/năm


TỐI ƯU

7.200.000 VND/3 năm


TIẾT KIỆM

10.800.000 VND/5 năm


Bảng giá ShopBase

Basic Base

19$ tháng


Standard Base

59$ tháng


Pro Base

249$ tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Giá tiền

Nhanh.vn web

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Nhanh.vn web
Nhanh.vn web chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh ShopBase
ShopBase chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Nhanh.vn web
Nhanh.vn web chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos ShopBase

Tài liệu

Tài liệu Nhanh.vn web
Nhanh.vn web chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu ShopBase
ShopBase chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.