So sánh PMS và Asana

PMS có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Asana có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh PMS và Asana được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Từ 21.900.000, VND
5000000, month
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Cài đặt trên Windows
Android
Onpremise
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
201-500
501-1000
51-200
11-50
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực
Thiết kế thi công
Xây dựng
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
PMS và Asana có chung danh mục Phần mềm Quản lý Dự án
Danh mục riêng
PMS không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá PMS

PMS 6.0 - S

Từ 12.900.000 VND


PMS 6.0 - B

Từ 19.900.000 VND


PMS 6.0 - O

Từ 21.900.000 VND


Bảng giá Asana

Free

0 VND


Paid

From 229.000 VND/month


Enterprise

5000000 month


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

PMS

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

PMS

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

PMS

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

PMS

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

PMS

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

PMS

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Giá tiền

PMS

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh PMS
PMS chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Asana
Asana chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos PMS
PMS chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Asana

Tài liệu

Tài liệu PMS
PMS chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Asana
Asana chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.