So sánh PMS và MyXteam

PMS có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. MyXteam có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh PMS và MyXteam được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Từ 21.900.000, VND
3.500.000, VND/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Cài đặt trên Windows
Android
Onpremise
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
201-500
501-1000
51-200
11-50
11-50
51-200
2-10
Cá nhân
Lĩnh vực
Thiết kế thi công
Xây dựng
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
PMS và MyXteam có chung danh mục Phần mềm Quản lý Dự án
Danh mục riêng
PMS không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá PMS

PMS 6.0 - S

Từ 12.900.000 VND


PMS 6.0 - B

Từ 19.900.000 VND


PMS 6.0 - O

Từ 21.900.000 VND


Bảng giá MyXteam

CÁ NHÂN

0 VND/tháng


VIP 1

750.000 VND/tháng


VIP 2

1.500.000 VND/tháng


VIP 3

3.500.000 VND/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

PMS

0

0 đánh giá

MyXteam

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

PMS

0

0 đánh giá

MyXteam

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

PMS

0

0 đánh giá

MyXteam

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

PMS

0

0 đánh giá

MyXteam

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

PMS

0

0 đánh giá

MyXteam

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

PMS

0

0 đánh giá

MyXteam

0

0 đánh giá

Giá tiền

PMS

0

0 đánh giá

MyXteam

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh PMS
PMS chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh MyXteam
1 of 1

Videos

Videos PMS
PMS chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos MyXteam

Tài liệu

Tài liệu PMS
PMS chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu MyXteam
MyXteam chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.