So sánh PMS và Redmine

PMS có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Redmine có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh PMS và Redmine được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Từ 21.900.000, VND
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Cài đặt trên Windows
Android
Onpremise

Redmine không có dữ liệu.

Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)

Redmine không có dữ liệu.

Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp

Redmine không có dữ liệu.

Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online

Redmine không có dữ liệu.

Quy mô nhân sự
201-500
501-1000
51-200
11-50

Redmine không có dữ liệu.

Lĩnh vực
Thiết kế thi công
Xây dựng

Redmine không có dữ liệu.

Danh mục

Danh mục chung
PMS và Redmine có chung danh mục Phần mềm Quản lý Dự án
Danh mục riêng
PMS không có danh mục riêng
Redmine không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá PMS

PMS 6.0 - S

Từ 12.900.000 VND


PMS 6.0 - B

Từ 19.900.000 VND


PMS 6.0 - O

Từ 21.900.000 VND


Bảng giá Redmine
Redmine chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

PMS

0

0 đánh giá

Redmine

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

PMS

0

0 đánh giá

Redmine

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

PMS

0

0 đánh giá

Redmine

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

PMS

0

0 đánh giá

Redmine

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

PMS

0

0 đánh giá

Redmine

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

PMS

0

0 đánh giá

Redmine

0

0 đánh giá

Giá tiền

PMS

0

0 đánh giá

Redmine

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh PMS
PMS chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Redmine
Redmine chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos PMS
PMS chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Redmine
Redmine chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu PMS
PMS chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Redmine
Redmine chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.