So sánh Redmine và Asana

Redmine có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Asana có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Redmine và Asana được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
5000000, month
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Mô hình triển khai

Redmine không có dữ liệu.

Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá

Redmine không có dữ liệu.

Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo

Redmine không có dữ liệu.

Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ

Redmine không có dữ liệu.

Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự

Redmine không có dữ liệu.

Tất cả các quy mô
Lĩnh vực

Redmine không có dữ liệu.

Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Redmine và Asana có chung danh mục Phần mềm Quản lý Dự án
Danh mục riêng
Redmine không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Redmine
Redmine chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Asana

Free

0 VND


Paid

From 229.000 VND/month


Enterprise

5000000 month


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Redmine

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Redmine

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Redmine

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Redmine

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Redmine

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Redmine

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Giá tiền

Redmine

0

0 đánh giá

Asana

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Redmine
Redmine chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Asana
Asana chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Redmine
Redmine chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Asana

Tài liệu

Tài liệu Redmine
Redmine chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Asana
Asana chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.