So sánh Redmine và Base Wework

Redmine có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Base Wework có 9/10 điểm với 1 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Redmine và Base Wework được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Base Wework

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
30.000, VND/tài khoản/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Mô hình triển khai

Redmine không có dữ liệu.

Android
Cách tính giá

Redmine không có dữ liệu.

Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo

Redmine không có dữ liệu.

Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ

Redmine không có dữ liệu.

Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự

Redmine không có dữ liệu.

2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực

Redmine không có dữ liệu.

Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Redmine và Base Wework có chung danh mục Phần mềm Quản lý Dự án
Danh mục riêng
Redmine không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Redmine
Redmine chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Base Wework

Starter

1.000.000 VND/tháng


Growth

2,000,000 VND/Tháng


Business

30.000 VND/tài khoản/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Redmine

0

0 đánh giá

Base Wework

9

1 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Redmine

0

0 đánh giá

Base Wework

9

1 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Redmine

0

0 đánh giá

Base Wework

10

1 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Redmine

0

0 đánh giá

Base Wework

8

1 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Redmine

0

0 đánh giá

Base Wework

9

1 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Redmine

0

0 đánh giá

Base Wework

8

1 đánh giá

Giá tiền

Redmine

0

0 đánh giá

Base Wework

8

1 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Redmine
Redmine chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Base Wework
1 of 3

Videos

Videos Redmine
Redmine chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Base Wework

Tài liệu

Tài liệu Redmine
Redmine chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Base Wework
Base wework