So sánh Autotable và AMIS

Autotable có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. AMIS có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Autotable và AMIS được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Liên hệ, On Premise
Liên hệ, VND/Tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
Tất cả các quy mô
201-500
51-200
11-50
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Autotable và AMIS có chung danh mục Phần mềm Quản lý Công việc
Danh mục riêng
Autotable không có danh mục riêng
AMIS không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Autotable

Free

Miễn phí Mãi mãi


Team

1.250.000đ tháng


Business

4.000.000đ tháng


On Premise

Liên hệ On Premise


Bảng giá AMIS

STARTER

425.000 VND/tháng


STANDARD

1.080.000 VND/tháng


PROFESSIONAL

2.100.000 VND/Tháng


ENTERPRISE

Liên hệ VND/Tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Autotable

0

0 đánh giá

AMIS

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Autotable

0

0 đánh giá

AMIS

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Autotable

0

0 đánh giá

AMIS

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Autotable

0

0 đánh giá

AMIS

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Autotable

0

0 đánh giá

AMIS

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Autotable

0

0 đánh giá

AMIS

0

0 đánh giá

Giá tiền

Autotable

0

0 đánh giá

AMIS

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Autotable
1 of 6
Hình ảnh AMIS
1 of 7

Videos

Videos Autotable
Videos AMIS
AMIS chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu Autotable
Biểu đồ
Tài liệu AMIS
AMIS chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.