So sánh Autotable và Base Wework

Autotable có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Base Wework có 9/10 điểm với 1 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Autotable và Base Wework được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Base Wework

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Liên hệ, On Premise
30.000, VND/tài khoản/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
Tất cả các quy mô
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Autotable và Base Wework có chung danh mục Phần mềm Quản lý Công việc
Danh mục riêng
Autotable không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Autotable

Free

Miễn phí Mãi mãi


Team

1.250.000đ tháng


Business

4.000.000đ tháng


On Premise

Liên hệ On Premise


Bảng giá Base Wework

Starter

1.000.000 VND/tháng


Growth

2,000,000 VND/Tháng


Business

30.000 VND/tài khoản/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Autotable

0

0 đánh giá

Base Wework

9

1 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Autotable

0

0 đánh giá

Base Wework

9

1 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Autotable

0

0 đánh giá

Base Wework

10

1 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Autotable

0

0 đánh giá

Base Wework

8

1 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Autotable

0

0 đánh giá

Base Wework

9

1 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Autotable

0

0 đánh giá

Base Wework

8

1 đánh giá

Giá tiền

Autotable

0

0 đánh giá

Base Wework

8

1 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Autotable
1 of 6
Hình ảnh Base Wework
1 of 3

Videos

Videos Autotable
Videos Base Wework

Tài liệu

Tài liệu Autotable
Biểu đồ
Tài liệu Base Wework
Base wework