So sánh Autotable và monday.com

Autotable có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. monday.com có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Autotable và monday.com được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

monday.com

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Liên hệ, On Premise
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Tiếng Pháp
Italian
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc
Dutch
Portuguese
Russian
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
Tất cả các quy mô
2-10
11-50
201-500
51-200
501-1000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Autotable và monday.com có chung danh mục Phần mềm Quản lý Công việc
Danh mục riêng
Autotable không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Autotable

Free

Miễn phí Mãi mãi


Team

1.250.000đ tháng


Business

4.000.000đ tháng


On Premise

Liên hệ On Premise


Bảng giá monday.com
monday.com chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Autotable

0

0 đánh giá

monday.com

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Autotable

0

0 đánh giá

monday.com

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Autotable

0

0 đánh giá

monday.com

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Autotable

0

0 đánh giá

monday.com

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Autotable

0

0 đánh giá

monday.com

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Autotable

0

0 đánh giá

monday.com

0

0 đánh giá

Giá tiền

Autotable

0

0 đánh giá

monday.com

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Autotable
1 of 6
Hình ảnh monday.com
1 of 6

Videos

Videos Autotable
Videos monday.com

Tài liệu

Tài liệu Autotable
Biểu đồ
Tài liệu monday.com
monday.com chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.