So sánh Base Payroll và Phần mềm tính lương Facework

Base Payroll có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Phần mềm tính lương Facework có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Base Payroll và Phần mềm tính lương Facework được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Base Payroll

Xem chi tiết

Phần mềm tính lương Facework

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
15.000, VND/user/tháng
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Onpremise
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
51-200
201-500
11-50
201-500
501-1000
1001-5000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Base Payroll và Phần mềm tính lương Facework có chung danh mục Phần mềm tính lương
Danh mục riêng
Base Payroll không có danh mục riêng
Phần mềm tính lương Facework không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Base Payroll

Starter

450,000 VND/Tháng


Growth

900,000 VND/Tháng


Business

15.000 VND/user/tháng


Bảng giá Phần mềm tính lương Facework
Phần mềm tính lương Facework chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Base Payroll

0

0 đánh giá

Phần mềm tính lương Facework

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Base Payroll

0

0 đánh giá

Phần mềm tính lương Facework

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Base Payroll

0

0 đánh giá

Phần mềm tính lương Facework

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Base Payroll

0

0 đánh giá

Phần mềm tính lương Facework

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Base Payroll

0

0 đánh giá

Phần mềm tính lương Facework

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Base Payroll

0

0 đánh giá

Phần mềm tính lương Facework

0

0 đánh giá

Giá tiền

Base Payroll

0

0 đánh giá

Phần mềm tính lương Facework

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Base Payroll
1 of 3
Hình ảnh Phần mềm tính lương Facework
Phần mềm tính lương Facework chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Base Payroll
Base Payroll chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Phần mềm tính lương Facework
Phần mềm tính lương Facework chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu Base Payroll
Base Payroll chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Phần mềm tính lương Facework
Phần mềm tính lương Facework chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.