So sánh BEE CRM và CRM Amis

BEE CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. CRM Amis có 5/10 điểm với 1 người đánh giá. Dữ liệu so sánh BEE CRM và CRM Amis được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
Từ 120.000, VND/user/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
Android
iOS
Cách tính giá
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
201-500
51-200
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
BEE CRM và CRM Amis có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
BEE CRM không có danh mục riêng
CRM Amis không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá CRM Amis

Standard

Từ 60.000 VND/user/tháng


Professional

Từ 100.000 VND/user/tháng


Enterprise

Từ 120.000 VND/user/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

BEE CRM

0

0 đánh giá

CRM Amis

5

1 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

BEE CRM

0

0 đánh giá

CRM Amis

5

1 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

BEE CRM

0

0 đánh giá

CRM Amis

5

1 đánh giá

Dễ dàng quản lý

BEE CRM

0

0 đánh giá

CRM Amis

5

1 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

BEE CRM

0

0 đánh giá

CRM Amis

5

1 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

BEE CRM

0

0 đánh giá

CRM Amis

5

1 đánh giá

Giá tiền

BEE CRM

0

0 đánh giá

CRM Amis

5

1 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh CRM Amis
CRM Amis chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos CRM Amis
CRM Amis chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu CRM Amis
CRM Amis chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.