So sánh BEE CRM và GetFly

BEE CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. GetFly có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh BEE CRM và GetFly được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
Liên hệ, VND/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
201-500
51-200
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
BEE CRM và GetFly có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
BEE CRM không có danh mục riêng
GetFly không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá GetFly

Cá nhân

200.000 VND/tháng


Doanh nghiệp

600.000 VND/tháng


DOANH NGHIỆP NHỎ

1,068,000 VND/tháng


DOANH NGHIỆP VỪA

1,568,000 VND/tháng


DOANH NGHIỆP LỚN

Liên hệ VND/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

BEE CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

BEE CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

BEE CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

BEE CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

BEE CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

BEE CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Giá tiền

BEE CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh GetFly
GetFly chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos GetFly

Tài liệu

Tài liệu BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu GetFly
GetFly chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.