So sánh BEE CRM và Halozend CRM

BEE CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Halozend CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh BEE CRM và Halozend CRM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Halozend CRM

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
Từ 539.000, VND/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Onpremise
Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
201-500
51-200
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
BEE CRM và Halozend CRM có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
BEE CRM không có danh mục riêng
Halozend CRM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Halozend CRM

BASIC

Từ 90.000 VND/tháng


STANDARD

Từ 369.000 VND/tháng


BUSSINESS

Từ 539.000 VND/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

BEE CRM

0

0 đánh giá

Halozend CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

BEE CRM

0

0 đánh giá

Halozend CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

BEE CRM

0

0 đánh giá

Halozend CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

BEE CRM

0

0 đánh giá

Halozend CRM

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

BEE CRM

0

0 đánh giá

Halozend CRM

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

BEE CRM

0

0 đánh giá

Halozend CRM

0

0 đánh giá

Giá tiền

BEE CRM

0

0 đánh giá

Halozend CRM

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.