So sánh BEE CRM và Vtiger CRM

BEE CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Vtiger CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh BEE CRM và Vtiger CRM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Vtiger CRM

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
42$ / người dùng, hàng năm
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Onpremise
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
201-500
51-200
11-50
51-200
2-10
201-500
501-1000
1001-5000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
BEE CRM và Vtiger CRM có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
BEE CRM không có danh mục riêng
Vtiger CRM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Vtiger CRM

Pilot

Miễn phí / 10 người dùng hàng năm


ONE PROFESSIONAL

30$ / người dùng Hàng năm


ONE ENTERPRISE

42$ / người dùng hàng năm


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

BEE CRM

0

0 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

BEE CRM

0

0 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

BEE CRM

0

0 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

BEE CRM

0

0 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

BEE CRM

0

0 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

BEE CRM

0

0 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Giá tiền

BEE CRM

0

0 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Vtiger CRM
Vtiger CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Vtiger CRM

Tài liệu

Tài liệu BEE CRM
BEE CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Vtiger CRM
Cách chọn một CRM MIỄN PHÍ