So sánh BeeIQ CRM và Nobita eCRM

BeeIQ CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Nobita eCRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh BeeIQ CRM và Nobita eCRM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Nobita eCRM

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
2.000.000đ, tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
51-200
11-50
2-10
201-500
Cá nhân
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
BeeIQ CRM và Nobita eCRM có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
BeeIQ CRM không có danh mục riêng
Nobita eCRM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá BeeIQ CRM
BeeIQ CRM chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Nobita eCRM

Startup

400.000đ tháng


Pro

1.000.000đ tháng


VIP

2.000.000đ tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

Nobita eCRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

Nobita eCRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

Nobita eCRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

Nobita eCRM

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

Nobita eCRM

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

Nobita eCRM

0

0 đánh giá

Giá tiền

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

Nobita eCRM

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh BeeIQ CRM
1 of 3
Hình ảnh Nobita eCRM
1 of 3

Videos

Videos BeeIQ CRM
BeeIQ CRM chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Nobita eCRM

Tài liệu

Tài liệu BeeIQ CRM
BeeIQ CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Nobita eCRM
Nobita eCRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.