So sánh BeeIQ CRM và OnlineCRM

BeeIQ CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. OnlineCRM có 10/10 điểm với 1 người đánh giá. Dữ liệu so sánh BeeIQ CRM và OnlineCRM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
700.000, VND/1-5 users/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Onpremise
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
51-200
11-50
2-10
201-500
2-10
11-50
51-200
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
BeeIQ CRM và OnlineCRM có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
BeeIQ CRM không có danh mục riêng
OnlineCRM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá BeeIQ CRM
BeeIQ CRM chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá OnlineCRM

C1 - STARTER

400.000đ VND/1-5 user/tháng


C2 - PROFESSIONAL

500.000 VND/1-5 users/tháng


C3 - ENTERPRISE

700.000 VND/1-5 users/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Dễ dàng quản lý

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Giá tiền

BeeIQ CRM

0

0 đánh giá

OnlineCRM

9

1 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh BeeIQ CRM
1 of 3
Hình ảnh OnlineCRM
1 of 6

Videos

Videos BeeIQ CRM
BeeIQ CRM chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos OnlineCRM

Tài liệu

Tài liệu BeeIQ CRM
BeeIQ CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu OnlineCRM
OnlineCRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.