So sánh BreezyHR và APS Core HR Solution

BreezyHR có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. APS Core HR Solution có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh BreezyHR và APS Core HR Solution được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

APS Core HR Solution

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
liên hệ chăm sóc khác hàng, thoả thuận với khách hàng
$50 + $ 5 cho mỗi nhân viên***, tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Finnish
Italian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish; Castilian
Swedish
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Mac
iOS
Android
Web-Based, Cloud
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Mac
iOS
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Video hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Video hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Online
Online 24/7
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
11-50
501-1000
2-10
11-50
51-200
201-500
501-1000
1001-5000
Lĩnh vực

BreezyHR không có dữ liệu.

APS Core HR Solution không có dữ liệu.

Danh mục

Danh mục chung
BreezyHR và APS Core HR Solution có chung danh mục Phần mềm Tuyển dụng (ATS)
Danh mục riêng
BreezyHR không có danh mục riêng
APS Core HR Solution không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá BreezyHR

Bootstrap

$ 0 tháng


Startup

$ 143 tháng


Business

$399 tháng


Pro

liên hệ chăm sóc khác hàng thoả thuận với khách hàng


Bảng giá APS Core HR Solution

Bảng lương + Nhân sự + Chấm công

$50 tháng


Tính lương + Chấm công

$50 + $ 8 cho mỗi nhân viên *** tháng


Giải pháp tính lương

$50 + $ 5 cho mỗi nhân viên*** tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

BreezyHR

0

0 đánh giá

APS Core HR Solution

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

BreezyHR

0

0 đánh giá

APS Core HR Solution

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

BreezyHR

0

0 đánh giá

APS Core HR Solution

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

BreezyHR

0

0 đánh giá

APS Core HR Solution

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

BreezyHR

0

0 đánh giá

APS Core HR Solution

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

BreezyHR

0

0 đánh giá

APS Core HR Solution

0

0 đánh giá

Giá tiền

BreezyHR

0

0 đánh giá

APS Core HR Solution

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh BreezyHR
1 of 5
Hình ảnh APS Core HR Solution
1 of 6

Videos

Videos BreezyHR
Videos APS Core HR Solution

Tài liệu

Tài liệu BreezyHR
BreezyHR chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu APS Core HR Solution
APS Core HR Solution chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.