So sánh BreezyHR và Avionté Staffing and Recruiting Software

BreezyHR có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Avionté Staffing and Recruiting Software có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh BreezyHR và Avionté Staffing and Recruiting Software được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Avionté Staffing and Recruiting Software

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
liên hệ chăm sóc khác hàng, thoả thuận với khách hàng
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Finnish
Italian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish; Castilian
Swedish
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Mac
iOS
Android
Web-Based, Cloud

Avionté Staffing and Recruiting Software không có dữ liệu.

Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng tháng (SAAS)

Avionté Staffing and Recruiting Software không có dữ liệu.

Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Video hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp

Avionté Staffing and Recruiting Software không có dữ liệu.

Hỗ trợ
Online
Online 24/7
Giờ hành chính

Avionté Staffing and Recruiting Software không có dữ liệu.

Quy mô nhân sự
11-50
501-1000

Avionté Staffing and Recruiting Software không có dữ liệu.

Lĩnh vực

BreezyHR không có dữ liệu.

Avionté Staffing and Recruiting Software không có dữ liệu.

Danh mục

Danh mục chung
BreezyHR và Avionté Staffing and Recruiting Software có chung danh mục Phần mềm Tuyển dụng (ATS)
Danh mục riêng
BreezyHR không có danh mục riêng
Avionté Staffing and Recruiting Software không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá BreezyHR

Bootstrap

$ 0 tháng


Startup

$ 143 tháng


Business

$399 tháng


Pro

liên hệ chăm sóc khác hàng thoả thuận với khách hàng


Bảng giá Avionté Staffing and Recruiting Software
Avionté Staffing and Recruiting Software chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

BreezyHR

0

0 đánh giá

Avionté Staffing and Recruiting Software

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

BreezyHR

0

0 đánh giá

Avionté Staffing and Recruiting Software

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

BreezyHR

0

0 đánh giá

Avionté Staffing and Recruiting Software

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

BreezyHR

0

0 đánh giá

Avionté Staffing and Recruiting Software

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

BreezyHR

0

0 đánh giá

Avionté Staffing and Recruiting Software

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

BreezyHR

0

0 đánh giá

Avionté Staffing and Recruiting Software

0

0 đánh giá

Giá tiền

BreezyHR

0

0 đánh giá

Avionté Staffing and Recruiting Software

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh BreezyHR
1 of 5
Hình ảnh Avionté Staffing and Recruiting Software
Avionté Staffing and Recruiting Software chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos BreezyHR
Videos Avionté Staffing and Recruiting Software
Avionté Staffing and Recruiting Software chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu BreezyHR
BreezyHR chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Avionté Staffing and Recruiting Software
Avionté Staffing and Recruiting Software chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.