So sánh BreezyHR và Recruitee

BreezyHR có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Recruitee có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh BreezyHR và Recruitee được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
liên hệ chăm sóc khác hàng, thoả thuận với khách hàng
Định giá tùy chỉnh, liên hệ nhà cung cấp
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Finnish
Italian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish; Castilian
Swedish
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Dutch
Mô hình triển khai
Cài đặt trên Windows
Cài đặt trên Mac
iOS
Android
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Phiên bản miễn phí
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Phiên bản miễn phí
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Video hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp

Recruitee không có dữ liệu.

Hỗ trợ
Online
Online 24/7
Giờ hành chính

Recruitee không có dữ liệu.

Quy mô nhân sự
11-50
501-1000
+10000
51-200
11-50
Lĩnh vực

BreezyHR không có dữ liệu.

Recruitee không có dữ liệu.

Danh mục

Danh mục chung
BreezyHR và Recruitee có chung danh mục Phần mềm Tuyển dụng (ATS)
Danh mục riêng
BreezyHR không có danh mục riêng
Recruitee không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá BreezyHR

Bootstrap

$ 0 tháng


Startup

$ 143 tháng


Business

$399 tháng


Pro

liên hệ chăm sóc khác hàng thoả thuận với khách hàng


Bảng giá Recruitee

free

miễn phí 18 ngày


Launch

$109 tháng


Scale

$399 tháng


Lead

Định giá tùy chỉnh liên hệ nhà cung cấp


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

BreezyHR

0

0 đánh giá

Recruitee

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

BreezyHR

0

0 đánh giá

Recruitee

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

BreezyHR

0

0 đánh giá

Recruitee

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

BreezyHR

0

0 đánh giá

Recruitee

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

BreezyHR

0

0 đánh giá

Recruitee

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

BreezyHR

0

0 đánh giá

Recruitee

0

0 đánh giá

Giá tiền

BreezyHR

0

0 đánh giá

Recruitee

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh BreezyHR
1 of 5
Hình ảnh Recruitee
1 of 6

Videos

Videos BreezyHR
Videos Recruitee

Tài liệu

Tài liệu BreezyHR
BreezyHR chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Recruitee
Recruitee chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.