So sánh Cisco SocialMiner và LiveAgent

Cisco SocialMiner có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. LiveAgent có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Cisco SocialMiner và LiveAgent được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Cisco SocialMiner

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
$39, Agent/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Onpremise
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Phiên bản miễn phí
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Hỗ trợ
Online
Online
Quy mô nhân sự
Tất cả các quy mô
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Marketing
Marketing
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Cisco SocialMiner và LiveAgent có chung danh mục Phần mềm dich vụ khách hàng mạng xã hội
Danh mục riêng
Cisco SocialMiner không có danh mục riêng
LiveAgent không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Cisco SocialMiner
Cisco SocialMiner chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá LiveAgent

Free

$0 Agent/tháng


Ticket

$15 Agent/Tháng


Ticket+Chat

$29 Agent/tháng


All-inclusive

$39 Agent/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Cisco SocialMiner

0

0 đánh giá

LiveAgent

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Cisco SocialMiner

0

0 đánh giá

LiveAgent

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Cisco SocialMiner

0

0 đánh giá

LiveAgent

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Cisco SocialMiner

0

0 đánh giá

LiveAgent

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Cisco SocialMiner

0

0 đánh giá

LiveAgent

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Cisco SocialMiner

0

0 đánh giá

LiveAgent

0

0 đánh giá

Giá tiền

Cisco SocialMiner

0

0 đánh giá

LiveAgent

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Cisco SocialMiner
Cisco SocialMiner chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh LiveAgent
1 of 6

Videos

Videos Cisco SocialMiner
Cisco SocialMiner chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos LiveAgent
LiveAgent chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu Cisco SocialMiner
Cisco SocialMiner chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu LiveAgent
LiveAgent chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.