So sánh Fastwork HRM+ và AloPayroll

Fastwork HRM+ có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. AloPayroll có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Fastwork HRM+ và AloPayroll được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Fastwork HRM+

Xem chi tiết

AloPayroll

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
20.000, VND/user/tháng*
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
11-50
51-200
2-10
51-200
201-500
501-1000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Danh mục riêng
Fastwork HRM+ không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Fastwork HRM+

Small

700.000 VND/tháng


Medium

1.400.000 VND/tháng


Big

20.000 VND/user/tháng*


Bảng giá AloPayroll
AloPayroll chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

AloPayroll

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

AloPayroll

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

AloPayroll

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

AloPayroll

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

AloPayroll

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

AloPayroll

0

0 đánh giá

Giá tiền

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

AloPayroll

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Fastwork HRM+
1 of 7
Hình ảnh AloPayroll
AloPayroll chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Fastwork HRM+
Fastwork HRM+ chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos AloPayroll
AloPayroll chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu Fastwork HRM+
Fastwork HRM+ chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu AloPayroll
AloPayroll chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.