So sánh Fastwork HRM+ và Oorwin

Fastwork HRM+ có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Oorwin có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Fastwork HRM+ và Oorwin được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Fastwork HRM+

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
20.000, VND/user/tháng*
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Cài đặt trên Mac
Cài đặt trên Windows
Android
iOS
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)

Oorwin không có dữ liệu.

Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online 24/7
Online
Quy mô nhân sự
11-50
51-200
2-10
1001-5000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành

Oorwin không có dữ liệu.

Danh mục

Danh mục chung
Fastwork HRM+ và Oorwin có chung danh mục Phần mềm Tuyển dụng (ATS)
Danh mục riêng
Oorwin không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Fastwork HRM+

Small

700.000 VND/tháng


Medium

1.400.000 VND/tháng


Big

20.000 VND/user/tháng*


Bảng giá Oorwin
Oorwin chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Oorwin

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Oorwin

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Oorwin

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Oorwin

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Oorwin

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Oorwin

0

0 đánh giá

Giá tiền

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Oorwin

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Fastwork HRM+
1 of 7
Hình ảnh Oorwin
1 of 6

Videos

Videos Fastwork HRM+
Fastwork HRM+ chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Oorwin

Tài liệu

Tài liệu Fastwork HRM+
Fastwork HRM+ chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Oorwin
Oorwin chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.