So sánh Fastwork HRM+ và Paycom

Fastwork HRM+ có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Paycom có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Fastwork HRM+ và Paycom được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Fastwork HRM+

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
20.000, VND/user/tháng*
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)

Paycom không có dữ liệu.

Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Video hướng dẫn
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online

Paycom không có dữ liệu.

Quy mô nhân sự
11-50
51-200
2-10
51-200
501-1000
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Fastwork HRM+ và Paycom có chung danh mục Phần mềm Tuyển dụng (ATS)
Danh mục riêng
Paycom không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Fastwork HRM+

Small

700.000 VND/tháng


Medium

1.400.000 VND/tháng


Big

20.000 VND/user/tháng*


Bảng giá Paycom
Paycom chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Paycom

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Paycom

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Paycom

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Paycom

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Paycom

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Paycom

0

0 đánh giá

Giá tiền

Fastwork HRM+

0

0 đánh giá

Paycom

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Fastwork HRM+
1 of 7
Hình ảnh Paycom
1 of 3

Videos

Videos Fastwork HRM+
Fastwork HRM+ chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Paycom

Tài liệu

Tài liệu Fastwork HRM+
Fastwork HRM+ chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Paycom
Hướng dẫn nhập liệu và phê duyệt thời gian của nhà tuyển dụng