So sánh FPT.iHRP và Phần mềm Ngân Long Hrms

FPT.iHRP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Phần mềm Ngân Long Hrms có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh FPT.iHRP và Phần mềm Ngân Long Hrms được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Phần mềm Ngân Long Hrms

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Onpremise
Web-Based, Cloud
Cài đặt trên Windows
Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
201-500
501-1000
1001-5000
51-200
201-500
501-1000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
FPT.iHRP và Phần mềm Ngân Long Hrms có chung danh mục Phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HRMs)
Danh mục riêng
FPT.iHRP không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá FPT.iHRP
FPT.iHRP chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Phần mềm Ngân Long Hrms
Phần mềm Ngân Long Hrms chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

FPT.iHRP

0

0 đánh giá

Phần mềm Ngân Long Hrms

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

FPT.iHRP

0

0 đánh giá

Phần mềm Ngân Long Hrms

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

FPT.iHRP

0

0 đánh giá

Phần mềm Ngân Long Hrms

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

FPT.iHRP

0

0 đánh giá

Phần mềm Ngân Long Hrms

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

FPT.iHRP

0

0 đánh giá

Phần mềm Ngân Long Hrms

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

FPT.iHRP

0

0 đánh giá

Phần mềm Ngân Long Hrms

0

0 đánh giá

Giá tiền

FPT.iHRP

0

0 đánh giá

Phần mềm Ngân Long Hrms

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh FPT.iHRP
FPT.iHRP chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Phần mềm Ngân Long Hrms
Phần mềm Ngân Long Hrms chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos FPT.iHRP
FPT.iHRP chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Phần mềm Ngân Long Hrms
Phần mềm Ngân Long Hrms chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu FPT.iHRP
FPT.iHRP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Phần mềm Ngân Long Hrms
Phần mềm Ngân Long Hrms chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.