So sánh Freshsales và InkaCRM

Freshsales có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. InkaCRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Freshsales và InkaCRM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Freshsales

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
Liên hệ, VND/năm
Ngôn ngữ hỗ trợ

Freshsales không có dữ liệu.

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai

Freshsales không có dữ liệu.

Web-Based, Cloud
Cách tính giá

Freshsales không có dữ liệu.

Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo

Freshsales không có dữ liệu.

Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ

Freshsales không có dữ liệu.

Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự

Freshsales không có dữ liệu.

2-10
11-50
51-200
Lĩnh vực

Freshsales không có dữ liệu.

Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Freshsales và InkaCRM có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
Freshsales không có danh mục riêng
InkaCRM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Freshsales
Freshsales chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá InkaCRM

CƠ BẢN

3.456.000 VND/năm


TIÊU CHUẨN

6,912,000 VND/năm


NÂNG CAO

Liên hệ VND/năm


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Freshsales

0

0 đánh giá

InkaCRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Freshsales

0

0 đánh giá

InkaCRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Freshsales

0

0 đánh giá

InkaCRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Freshsales

0

0 đánh giá

InkaCRM

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Freshsales

0

0 đánh giá

InkaCRM

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Freshsales

0

0 đánh giá

InkaCRM

0

0 đánh giá

Giá tiền

Freshsales

0

0 đánh giá

InkaCRM

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Freshsales
Freshsales chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh InkaCRM
InkaCRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Freshsales
Freshsales chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos InkaCRM

Tài liệu

Tài liệu Freshsales
Freshsales chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu InkaCRM
InkaCRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.