So sánh gAMSPro và CNS.IMS

gAMSPro có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. CNS.IMS có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh gAMSPro và CNS.IMS được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
52,200,000, VND/năm
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
201-500
51-200
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Bất động sản
Thiết kế thi công
Sản xuất
Y tế - xã hội
Ngành khác
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
gAMSPro và CNS.IMS có chung danh mục Phần mềm quản lý tài sản
Danh mục riêng
gAMSPro không có danh mục riêng
CNS.IMS không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá gAMSPro

BASIC

19,500,000 VND/năm


STANDARD

29,700,000 VND/năm


BUSINESS

39,000,000 VND/năm


PROFESSIONAL

52,200,000 VND/năm


Bảng giá CNS.IMS
CNS.IMS chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

gAMSPro

0

0 đánh giá

CNS.IMS

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

gAMSPro

0

0 đánh giá

CNS.IMS

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

gAMSPro

0

0 đánh giá

CNS.IMS

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

gAMSPro

0

0 đánh giá

CNS.IMS

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

gAMSPro

0

0 đánh giá

CNS.IMS

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

gAMSPro

0

0 đánh giá

CNS.IMS

0

0 đánh giá

Giá tiền

gAMSPro

0

0 đánh giá

CNS.IMS

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh gAMSPro
gAMSPro chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh CNS.IMS
CNS.IMS chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos gAMSPro
Videos CNS.IMS
CNS.IMS chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu gAMSPro
gAMSPro chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu CNS.IMS
CNS.IMS chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.