So sánh gAMSPro và DIP ASSET.NET

gAMSPro có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. DIP ASSET.NET có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh gAMSPro và DIP ASSET.NET được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

DIP ASSET.NET

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
52,200,000, VND/năm
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Cài đặt trên Windows
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
201-500
51-200
51-200
201-500
501-1000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
gAMSPro và DIP ASSET.NET có chung danh mục Phần mềm quản lý tài sản
Danh mục riêng
gAMSPro không có danh mục riêng
DIP ASSET.NET không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá gAMSPro

BASIC

19,500,000 VND/năm


STANDARD

29,700,000 VND/năm


BUSINESS

39,000,000 VND/năm


PROFESSIONAL

52,200,000 VND/năm


Bảng giá DIP ASSET.NET
DIP ASSET.NET chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

gAMSPro

0

0 đánh giá

DIP ASSET.NET

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

gAMSPro

0

0 đánh giá

DIP ASSET.NET

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

gAMSPro

0

0 đánh giá

DIP ASSET.NET

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

gAMSPro

0

0 đánh giá

DIP ASSET.NET

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

gAMSPro

0

0 đánh giá

DIP ASSET.NET

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

gAMSPro

0

0 đánh giá

DIP ASSET.NET

0

0 đánh giá

Giá tiền

gAMSPro

0

0 đánh giá

DIP ASSET.NET

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh gAMSPro
gAMSPro chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh DIP ASSET.NET
DIP ASSET.NET chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos gAMSPro
Videos DIP ASSET.NET
DIP ASSET.NET chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu gAMSPro
gAMSPro chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu DIP ASSET.NET
DIP ASSET.NET chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.