So sánh gAMSPro và Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT

gAMSPro có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh gAMSPro và Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
52,200,000, VND/năm
From 1.200.000, VND/user/month
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
Onpremise
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT không có dữ liệu.

Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
201-500
51-200
201-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
+10000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Sản xuất
Bất động sản
Thiết kế thi công
Xây dựng
Giáo dục
Y tế - xã hội
Ngành khác

Danh mục

Danh mục chung
gAMSPro và Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT có chung danh mục Phần mềm quản lý tài sản
Danh mục riêng
gAMSPro không có danh mục riêng
Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá gAMSPro

BASIC

19,500,000 VND/năm


STANDARD

29,700,000 VND/năm


BUSINESS

39,000,000 VND/năm


PROFESSIONAL

52,200,000 VND/năm


Bảng giá Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT

Paid

From 1.200.000 VND/user/month


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

gAMSPro

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

gAMSPro

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

gAMSPro

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

gAMSPro

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

gAMSPro

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

gAMSPro

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT

0

0 đánh giá

Giá tiền

gAMSPro

0

0 đánh giá

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh gAMSPro
gAMSPro chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT
Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos gAMSPro
Videos Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT
Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu gAMSPro
gAMSPro chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT
Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.