So sánh Halozend CRM và BizFly CRM

Halozend CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. BizFly CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Halozend CRM và BizFly CRM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Halozend CRM

Xem chi tiết

BizFly CRM

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Từ 539.000, VND/tháng
From 300.000, VND/month
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Onpremise
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
201-500
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Halozend CRM và BizFly CRM có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
Halozend CRM không có danh mục riêng
BizFly CRM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Halozend CRM

BASIC

Từ 90.000 VND/tháng


STANDARD

Từ 369.000 VND/tháng


BUSSINESS

Từ 539.000 VND/tháng


Bảng giá BizFly CRM

Paid

From 300.000 VND/month


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Halozend CRM

0

0 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Halozend CRM

0

0 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Halozend CRM

0

0 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Halozend CRM

0

0 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Halozend CRM

0

0 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Halozend CRM

0

0 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Giá tiền

Halozend CRM

0

0 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh BizFly CRM
BizFly CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos BizFly CRM

Tài liệu

Tài liệu Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu BizFly CRM
BizFly CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.