So sánh Halozend CRM và ECRM

Halozend CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. ECRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Halozend CRM và ECRM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Halozend CRM

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Từ 539.000, VND/tháng
Liên hệ, VND/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Onpremise
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
201-500
51-200
201-500
11-50
2-10
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Halozend CRM và ECRM có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
Halozend CRM không có danh mục riêng
ECRM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Halozend CRM

BASIC

Từ 90.000 VND/tháng


STANDARD

Từ 369.000 VND/tháng


BUSSINESS

Từ 539.000 VND/tháng


Bảng giá ECRM

BASIC

500.000 VND/tháng


PRO

800.000 VND/tháng


CUSTOM

Liên hệ VND/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Halozend CRM

0

0 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Halozend CRM

0

0 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Halozend CRM

0

0 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Halozend CRM

0

0 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Halozend CRM

0

0 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Halozend CRM

0

0 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Giá tiền

Halozend CRM

0

0 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh ECRM
1 of 4

Videos

Videos Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos ECRM

Tài liệu

Tài liệu Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu ECRM
ECRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.