So sánh Halozend CRM và GetFly

Halozend CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. GetFly có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Halozend CRM và GetFly được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Halozend CRM

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Từ 539.000, VND/tháng
Liên hệ, VND/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Onpremise
Web-Based, Cloud
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
201-500
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Halozend CRM và GetFly có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
Halozend CRM không có danh mục riêng
GetFly không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Halozend CRM

BASIC

Từ 90.000 VND/tháng


STANDARD

Từ 369.000 VND/tháng


BUSSINESS

Từ 539.000 VND/tháng


Bảng giá GetFly

Cá nhân

200.000 VND/tháng


Doanh nghiệp

600.000 VND/tháng


DOANH NGHIỆP NHỎ

1,068,000 VND/tháng


DOANH NGHIỆP VỪA

1,568,000 VND/tháng


DOANH NGHIỆP LỚN

Liên hệ VND/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Halozend CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Halozend CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Halozend CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Halozend CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Halozend CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Halozend CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Giá tiền

Halozend CRM

0

0 đánh giá

GetFly

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh GetFly
GetFly chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos GetFly

Tài liệu

Tài liệu Halozend CRM
Halozend CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu GetFly
GetFly chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.