So sánh HRM GHD và Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM

HRM GHD có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh HRM GHD và Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
99.000, VND/users/month
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM không có dữ liệu.

Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM không có dữ liệu.

Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM không có dữ liệu.

Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM không có dữ liệu.

Quy mô nhân sự
51-200
201-500
501-1000

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM không có dữ liệu.

Lĩnh vực
Tất cả các ngành

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM không có dữ liệu.

Danh mục

Danh mục chung
HRM GHD và Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM có chung danh mục Phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HRMs)
Danh mục riêng
HRM GHD không có danh mục riêng
Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá HRM GHD
HRM GHD chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM

Free

0 VND/month


Paid

99.000 VND/users/month


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

HRM GHD

0

0 đánh giá

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

HRM GHD

0

0 đánh giá

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

HRM GHD

0

0 đánh giá

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

HRM GHD

0

0 đánh giá

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

HRM GHD

0

0 đánh giá

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

HRM GHD

0

0 đánh giá

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM

0

0 đánh giá

Giá tiền

HRM GHD

0

0 đánh giá

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh HRM GHD
HRM GHD chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM
Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos HRM GHD
HRM GHD chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM
Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu HRM GHD
HRM GHD chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM
Phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.