So sánh Kissflow và 1Office

Kissflow có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. 1Office có 6/10 điểm với 1 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Kissflow và 1Office được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
100.000đ, tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Tiếng Pháp
Portuguese
Spanish; Castilian
Italian
Turkish
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
501-1000
201-500
51-200
11-50
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Bảng giá

Bảng giá Kissflow
Kissflow chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá 1Office

Basic

20.000 VND/user/tháng


STANDARD

40.000 VND/user/tháng


PROFESSIONAL

60.000 VND/user/tháng


ENTERPRISE

100.000đ tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

7

1 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

7

1 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Giá tiền

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

8

1 đánh giá

Tính năng

Platform
Tính năng Workflow

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Quản lý Người dùng, Vai trò và Quyền truy cập

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Hiệu suất và độ tin cậy

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Tạo tài liệu đầu ra

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Core HR
Thiết kế và quản lý tổ chức

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Chấm công và lịch nghỉ phép (PTO)

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Quản lý chi phí

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Cơ cấu tiền lương

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Quản lý lợi ích

Kissflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Hình ảnh

Hình ảnh Kissflow
1 of 5
Hình ảnh 1Office
1 of 4

Videos

Videos Kissflow
Videos 1Office

Tài liệu

Tài liệu Kissflow
Kissflow chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu 1Office
1Office chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.