So sánh novaio workflow và 1Office

novaio workflow có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. 1Office có 6/10 điểm với 1 người đánh giá. Dữ liệu so sánh novaio workflow và 1Office được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

novaio workflow

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Liên Hệ, Tháng
100.000đ, tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
iOS
Web-Based, Cloud
Android
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online 24/7
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
11-50
51-200
2-10
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Bảng giá

Bảng giá novaio workflow

Basic

690,000 VND/tháng


Growth

1,000,000 VND/tháng


Business

30,000 VND/user/tháng


Enterprise

Liên Hệ Tháng


Bảng giá 1Office

Basic

20.000 VND/user/tháng


STANDARD

40.000 VND/user/tháng


PROFESSIONAL

60.000 VND/user/tháng


ENTERPRISE

100.000đ tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

7

1 đánh giá

Dễ dàng quản lý

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

7

1 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

6

1 đánh giá

Giá tiền

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

8

1 đánh giá

Tính năng

Platform
Tính năng Workflow

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Quản lý Người dùng, Vai trò và Quyền truy cập

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Hiệu suất và độ tin cậy

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Tạo tài liệu đầu ra

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Core HR
Thiết kế và quản lý tổ chức

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Chấm công và lịch nghỉ phép (PTO)

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Quản lý chi phí

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Cơ cấu tiền lương

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Quản lý lợi ích

novaio workflow

0

0 đánh giá

1Office

0

0 đánh giá

Hình ảnh

Hình ảnh novaio workflow
novaio workflow chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh 1Office
1 of 4

Videos

Videos novaio workflow
novaio workflow chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos 1Office

Tài liệu

Tài liệu novaio workflow
novaio workflow chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu 1Office
1Office chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.