So sánh novaio workflow và SAVIS BPM Paperless

novaio workflow có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. SAVIS BPM Paperless có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh novaio workflow và SAVIS BPM Paperless được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

novaio workflow

Xem chi tiết

SAVIS BPM Paperless

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Liên Hệ, Tháng
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
iOS
Web-Based, Cloud
Android
Onpremise
Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)

SAVIS BPM Paperless không có dữ liệu.

Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online 24/7
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
11-50
51-200
2-10

SAVIS BPM Paperless không có dữ liệu.

Lĩnh vực
Tất cả các ngành

SAVIS BPM Paperless không có dữ liệu.

Danh mục

Danh mục chung
novaio workflow và SAVIS BPM Paperless có chung danh mục Phần mềm Quản lý Workflow
Danh mục riêng
novaio workflow không có danh mục riêng
SAVIS BPM Paperless không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá novaio workflow

Basic

690,000 VND/tháng


Growth

1,000,000 VND/tháng


Business

30,000 VND/user/tháng


Enterprise

Liên Hệ Tháng


Bảng giá SAVIS BPM Paperless
SAVIS BPM Paperless chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

novaio workflow

0

0 đánh giá

SAVIS BPM Paperless

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

novaio workflow

0

0 đánh giá

SAVIS BPM Paperless

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

novaio workflow

0

0 đánh giá

SAVIS BPM Paperless

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

novaio workflow

0

0 đánh giá

SAVIS BPM Paperless

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

novaio workflow

0

0 đánh giá

SAVIS BPM Paperless

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

novaio workflow

0

0 đánh giá

SAVIS BPM Paperless

0

0 đánh giá

Giá tiền

novaio workflow

0

0 đánh giá

SAVIS BPM Paperless

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh novaio workflow
novaio workflow chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh SAVIS BPM Paperless
SAVIS BPM Paperless chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos novaio workflow
novaio workflow chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos SAVIS BPM Paperless
SAVIS BPM Paperless chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu novaio workflow
novaio workflow chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu SAVIS BPM Paperless
SAVIS BPM Paperless chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.