So sánh OnlineCRM và BizFly CRM

OnlineCRM có 10/10 điểm với 1 người đánh giá. BizFly CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh OnlineCRM và BizFly CRM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

BizFly CRM

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
700.000, VND/1-5 users/tháng
From 300.000, VND/month
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Onpremise
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
2-10
11-50
51-200
201-500
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
OnlineCRM và BizFly CRM có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
OnlineCRM không có danh mục riêng
BizFly CRM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá OnlineCRM

C1 - STARTER

400.000đ VND/1-5 user/tháng


C2 - PROFESSIONAL

500.000 VND/1-5 users/tháng


C3 - ENTERPRISE

700.000 VND/1-5 users/tháng


Bảng giá BizFly CRM

Paid

From 300.000 VND/month


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

OnlineCRM

10

1 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

OnlineCRM

10

1 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

OnlineCRM

10

1 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

OnlineCRM

10

1 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

OnlineCRM

10

1 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

OnlineCRM

10

1 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Giá tiền

OnlineCRM

9

1 đánh giá

BizFly CRM

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh OnlineCRM
1 of 6
Hình ảnh BizFly CRM
BizFly CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos OnlineCRM
Videos BizFly CRM

Tài liệu

Tài liệu OnlineCRM
OnlineCRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu BizFly CRM
BizFly CRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.