So sánh OnlineCRM và ECRM

OnlineCRM có 10/10 điểm với 1 người đánh giá. ECRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh OnlineCRM và ECRM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
700.000, VND/1-5 users/tháng
Liên hệ, VND/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Onpremise
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
51-200
201-500
11-50
2-10
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
OnlineCRM và ECRM có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
OnlineCRM không có danh mục riêng
ECRM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá OnlineCRM

C1 - STARTER

400.000đ VND/1-5 user/tháng


C2 - PROFESSIONAL

500.000 VND/1-5 users/tháng


C3 - ENTERPRISE

700.000 VND/1-5 users/tháng


Bảng giá ECRM

BASIC

500.000 VND/tháng


PRO

800.000 VND/tháng


CUSTOM

Liên hệ VND/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

OnlineCRM

10

1 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

OnlineCRM

10

1 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

OnlineCRM

10

1 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

OnlineCRM

10

1 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

OnlineCRM

10

1 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

OnlineCRM

10

1 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Giá tiền

OnlineCRM

9

1 đánh giá

ECRM

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh OnlineCRM
1 of 6
Hình ảnh ECRM
1 of 4

Videos

Videos OnlineCRM
Videos ECRM

Tài liệu

Tài liệu OnlineCRM
OnlineCRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu ECRM
ECRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.