So sánh OnlineCRM và Upsales.vn

OnlineCRM có 10/10 điểm với 1 người đánh giá. Upsales.vn có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh OnlineCRM và Upsales.vn được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Upsales.vn

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
700.000, VND/1-5 users/tháng
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh

Upsales.vn không có dữ liệu.

Mô hình triển khai
Onpremise

Upsales.vn không có dữ liệu.

Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)

Upsales.vn không có dữ liệu.

Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp

Upsales.vn không có dữ liệu.

Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính

Upsales.vn không có dữ liệu.

Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200

Upsales.vn không có dữ liệu.

Lĩnh vực
Tất cả các ngành

Upsales.vn không có dữ liệu.

Danh mục

Danh mục chung
OnlineCRM và Upsales.vn có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
OnlineCRM không có danh mục riêng
Upsales.vn không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá OnlineCRM

C1 - STARTER

400.000đ VND/1-5 user/tháng


C2 - PROFESSIONAL

500.000 VND/1-5 users/tháng


C3 - ENTERPRISE

700.000 VND/1-5 users/tháng


Bảng giá Upsales.vn
Upsales.vn chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Upsales.vn

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Upsales.vn

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Upsales.vn

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Upsales.vn

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Upsales.vn

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Upsales.vn

0

0 đánh giá

Giá tiền

OnlineCRM

9

1 đánh giá

Upsales.vn

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh OnlineCRM
1 of 6
Hình ảnh Upsales.vn
Upsales.vn chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos OnlineCRM
Videos Upsales.vn
Upsales.vn chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu OnlineCRM
OnlineCRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Upsales.vn
Upsales.vn chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.