So sánh OnlineCRM và Vtiger CRM

OnlineCRM có 10/10 điểm với 1 người đánh giá. Vtiger CRM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh OnlineCRM và Vtiger CRM được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Vtiger CRM

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
700.000, VND/1-5 users/tháng
42$ / người dùng, hàng năm
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Onpremise
Onpremise
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền bản quyền (License)
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
11-50
51-200
2-10
201-500
501-1000
1001-5000
Lĩnh vực
Tất cả các ngành
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
OnlineCRM và Vtiger CRM có chung danh mục Phần mềm CRM
Danh mục riêng
OnlineCRM không có danh mục riêng
Vtiger CRM không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá OnlineCRM

C1 - STARTER

400.000đ VND/1-5 user/tháng


C2 - PROFESSIONAL

500.000 VND/1-5 users/tháng


C3 - ENTERPRISE

700.000 VND/1-5 users/tháng


Bảng giá Vtiger CRM

Pilot

Miễn phí / 10 người dùng hàng năm


ONE PROFESSIONAL

30$ / người dùng Hàng năm


ONE ENTERPRISE

42$ / người dùng hàng năm


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

OnlineCRM

10

1 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Giá tiền

OnlineCRM

9

1 đánh giá

Vtiger CRM

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh OnlineCRM
1 of 6
Hình ảnh Vtiger CRM
Vtiger CRM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos OnlineCRM
Videos Vtiger CRM

Tài liệu

Tài liệu OnlineCRM
OnlineCRM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Vtiger CRM
Cách chọn một CRM MIỄN PHÍ