So sánh Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM và Misa QLTL

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Misa QLTL có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM và Misa QLTL được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
From 99.000, VND/user/month
Từ 10.000.000, VND/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mô hình triển khai

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM không có dữ liệu.

Web-Based, Cloud
Cách tính giá

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM không có dữ liệu.

Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM không có dữ liệu.

Tài liệu hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM không có dữ liệu.

Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM không có dữ liệu.

201-500
501-1000
51-200
Lĩnh vực

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM không có dữ liệu.

Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM và Misa QLTL có chung danh mục Phần mềm tính lương
Danh mục riêng
Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM không có danh mục riêng
Misa QLTL không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM

Paid

From 99.000 VND/user/month


Bảng giá Misa QLTL

Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho đơn vị trực thuộc

Từ 10.000.000 VND/tháng


Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho đơn vị chủ quản

Từ 10.000.000 VND/tháng


Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho cơ quan tài chính

Từ 10.000.000 VND/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM

0

0 đánh giá

Misa QLTL

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM

0

0 đánh giá

Misa QLTL

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM

0

0 đánh giá

Misa QLTL

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM

0

0 đánh giá

Misa QLTL

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM

0

0 đánh giá

Misa QLTL

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM

0

0 đánh giá

Misa QLTL

0

0 đánh giá

Giá tiền

Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM

0

0 đánh giá

Misa QLTL

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM
Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Misa QLTL
Misa QLTL chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM
Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Misa QLTL
Misa QLTL chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM
Phần mềm nhân sự tiền lương iHCM chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Misa QLTL
Misa QLTL chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.