So sánh EcountERP và NetSuite

EcountERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. NetSuite có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh EcountERP và NetSuite được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
1,000,000, tháng
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Czech
Danish
Tiếng Đức
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Việt
Finnish
Italian
Tiếng Trung
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Thái
Russian
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
201-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
Lĩnh vực
Sản xuất
Tất cả các ngành

Bảng giá

Bảng giá EcountERP

ECOUNT ERP

1,000,000 tháng


Bảng giá NetSuite
NetSuite chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

EcountERP

0

0 đánh giá

NetSuite

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

EcountERP

0

0 đánh giá

NetSuite

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

EcountERP

0

0 đánh giá

NetSuite

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

EcountERP

0

0 đánh giá

NetSuite

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

EcountERP

0

0 đánh giá

NetSuite

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

EcountERP

0

0 đánh giá

NetSuite

0

0 đánh giá

Giá tiền

EcountERP

0

0 đánh giá

NetSuite

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh EcountERP
1 of 1
Hình ảnh NetSuite
1 of 6

Videos

Videos EcountERP
EcountERP chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos NetSuite
NetSuite chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu EcountERP
EcountERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu NetSuite
NetSuite chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.