So sánh EcountERP và ROSY ERP

EcountERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. ROSY ERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh EcountERP và ROSY ERP được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
1,000,000, tháng
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Trung
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Onpremise
Cách tính giá
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
51-200
201-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
+10000
Lĩnh vực
Sản xuất
Sản xuất

Danh mục

Danh mục chung
EcountERP và ROSY ERP có chung danh mục Hệ thống ERP
Danh mục riêng
ROSY ERP không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá EcountERP

ECOUNT ERP

1,000,000 tháng


Bảng giá ROSY ERP
ROSY ERP chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

EcountERP

0

0 đánh giá

ROSY ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

EcountERP

0

0 đánh giá

ROSY ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

EcountERP

0

0 đánh giá

ROSY ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

EcountERP

0

0 đánh giá

ROSY ERP

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

EcountERP

0

0 đánh giá

ROSY ERP

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

EcountERP

0

0 đánh giá

ROSY ERP

0

0 đánh giá

Giá tiền

EcountERP

0

0 đánh giá

ROSY ERP

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh EcountERP
1 of 1
Hình ảnh ROSY ERP
1 of 2

Videos

Videos EcountERP
EcountERP chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos ROSY ERP

Tài liệu

Tài liệu EcountERP
EcountERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu ROSY ERP
ROSY ERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.