So sánh EcountERP và SINNOVA ERP

EcountERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. SINNOVA ERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh EcountERP và SINNOVA ERP được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

SINNOVA ERP

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
1,000,000, tháng
Liên hệ, Người dùng/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Video hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
1001-5000
501-1000
201-500
51-200
Lĩnh vực
Sản xuất
Tất cả các ngành

Bảng giá

Bảng giá EcountERP

ECOUNT ERP

1,000,000 tháng


Bảng giá SINNOVA ERP

STARTER

280.000đ Người dùng/Tháng


MEDIUM

450.000đ Người dùng/Tháng


BUSINESS

650.000đ Người dùng/Tháng


ENTERPRISE

Liên hệ Người dùng/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

EcountERP

0

0 đánh giá

SINNOVA ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

EcountERP

0

0 đánh giá

SINNOVA ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

EcountERP

0

0 đánh giá

SINNOVA ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

EcountERP

0

0 đánh giá

SINNOVA ERP

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

EcountERP

0

0 đánh giá

SINNOVA ERP

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

EcountERP

0

0 đánh giá

SINNOVA ERP

0

0 đánh giá

Giá tiền

EcountERP

0

0 đánh giá

SINNOVA ERP

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh EcountERP
1 of 1
Hình ảnh SINNOVA ERP
SINNOVA ERP chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos EcountERP
EcountERP chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos SINNOVA ERP
SINNOVA ERP chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu EcountERP
EcountERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu SINNOVA ERP
SINNOVA ERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.