So sánh EcountERP và WINTA ERP

EcountERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. WINTA ERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh EcountERP và WINTA ERP được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
1,000,000, tháng
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Nhật
Tiếng Đức
Tiếng Pháp
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Onpremise
Cài đặt trên Windows
Cách tính giá
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
501-1000
201-500
51-200
Lĩnh vực
Sản xuất
Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
EcountERP và WINTA ERP có chung danh mục Hệ thống ERP, Phần mềm quản lý chi phí
Danh mục riêng
EcountERP không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá EcountERP

ECOUNT ERP

1,000,000 tháng


Bảng giá WINTA ERP
WINTA ERP chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

EcountERP

0

0 đánh giá

WINTA ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

EcountERP

0

0 đánh giá

WINTA ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

EcountERP

0

0 đánh giá

WINTA ERP

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

EcountERP

0

0 đánh giá

WINTA ERP

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

EcountERP

0

0 đánh giá

WINTA ERP

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

EcountERP

0

0 đánh giá

WINTA ERP

0

0 đánh giá

Giá tiền

EcountERP

0

0 đánh giá

WINTA ERP

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh EcountERP
1 of 1
Hình ảnh WINTA ERP
WINTA ERP chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos EcountERP
EcountERP chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos WINTA ERP
WINTA ERP chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu EcountERP
EcountERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu WINTA ERP
WINTA ERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.