So sánh EcountERP và OpenBravo

EcountERP có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. OpenBravo có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh EcountERP và OpenBravo được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
1,000,000, tháng
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Onpremise
Cách tính giá
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Hỗ trợ
Giờ hành chính
Online
Online
Quy mô nhân sự
2-10
11-50
51-200
501-1000
201-500
51-200
1001-5000
Lĩnh vực
Sản xuất
Bán lẻ
Ngành khác

Bảng giá

Bảng giá EcountERP

ECOUNT ERP

1,000,000 tháng


Bảng giá OpenBravo
OpenBravo chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

EcountERP

0

0 đánh giá

OpenBravo

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

EcountERP

0

0 đánh giá

OpenBravo

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

EcountERP

0

0 đánh giá

OpenBravo

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

EcountERP

0

0 đánh giá

OpenBravo

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

EcountERP

0

0 đánh giá

OpenBravo

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

EcountERP

0

0 đánh giá

OpenBravo

0

0 đánh giá

Giá tiền

EcountERP

0

0 đánh giá

OpenBravo

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh EcountERP
1 of 1
Hình ảnh OpenBravo
1 of 1

Videos

Videos EcountERP
EcountERP chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos OpenBravo
OpenBravo chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu EcountERP
EcountERP chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu OpenBravo
OpenBravo chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.