So sánh POS365 và Sapo FnB

POS365 có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Sapo FnB có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh POS365 và Sapo FnB được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
229.000, VND/tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Đào tạo trực tiếp
Tài liệu hướng dẫn
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Video hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn
Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính
Online 24/7
Giờ hành chính
Quy mô nhân sự
Tất cả các quy mô
Tất cả các quy mô
Cá nhân
2-10
11-50
Lĩnh vực
Bán lẻ
F&B
F&B

Danh mục

Danh mục chung
Danh mục riêng
Sapo FnB không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá POS365
POS365 chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Sapo FnB

GÓI BASIC

119.000 VND/tháng


GÓI PRO

229.000 VND/tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

POS365

0

0 đánh giá

Sapo FnB

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

POS365

0

0 đánh giá

Sapo FnB

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

POS365

0

0 đánh giá

Sapo FnB

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

POS365

0

0 đánh giá

Sapo FnB

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

POS365

0

0 đánh giá

Sapo FnB

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

POS365

0

0 đánh giá

Sapo FnB

0

0 đánh giá

Giá tiền

POS365

0

0 đánh giá

Sapo FnB

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh POS365
POS365 chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Sapo FnB
1 of 4

Videos

Videos POS365
POS365 chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Sapo FnB

Tài liệu

Tài liệu POS365
POS365 chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Sapo FnB
Sapo FnB chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.