So sánh Shopify và Haravan web

Shopify có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Haravan web có 7/10 điểm với 2 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Shopify và Haravan web được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Haravan web

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
Liên hệ, Liên hệ
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Android
iOS
Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Đào tạo trực tiếp
Hỗ trợ
Online
Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự
Tất cả các quy mô
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực

Shopify không có dữ liệu.

Bán lẻ

Danh mục

Danh mục chung
Shopify và Haravan web có chung danh mục Phần mềm thương mại điện tử (E-Commerce)
Danh mục riêng
Shopify không có danh mục riêng
Haravan web không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Shopify
Shopify chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Haravan web

Start

300.000đ /tháng


Pro

500.000đ /tháng


Grow

1.500.000đ /tháng


Scale

3.000.000đ /tháng


Haravan Plus

Liên hệ Liên hệ


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Shopify

0

0 đánh giá

Haravan web

7

2 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Shopify

0

0 đánh giá

Haravan web

8

2 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Shopify

0

0 đánh giá

Haravan web

8

2 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Shopify

0

0 đánh giá

Haravan web

7

2 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Shopify

0

0 đánh giá

Haravan web

8

2 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Shopify

0

0 đánh giá

Haravan web

7

2 đánh giá

Giá tiền

Shopify

0

0 đánh giá

Haravan web

6

1 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Shopify
1 of 1
Hình ảnh Haravan web
1 of 3

Videos

Videos Shopify
Videos Haravan web

Tài liệu

Tài liệu Shopify
Shopify chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Haravan web
KINH DOANH VƯỢT KHÓ MÙA COVID VỚI GOOGLE INSIGHT